Uuid

Utilizarea UUID în Python
UUID, Universal Unique Identifier, este o bibliotecă python care ajută la generarea obiectelor aleatorii de 128 biți ca id-uri. Oferă unicitatea, deoa...
Tipuri și funcții UUID PostgreSQL
Ce este tipul de date UUID în PostgreSQL?La ce folosește UUID în PostgreSQL?Ce tip este UUID?Poate Postgres să genereze UUID?Ce este UUID în baza de d...