Turing

Mașinile Turing și teoria calculabilității
Principala formă de calculabilitate studiată în teoria calculabilității a fost introdusă de Turing (1936). O funcție f de la numere naturale la numere...